سهام ممتاز

سهام ممتاز نوعی از سهام است که به دارنده آنها امتیاز ویژه ای می دهد.

سهام ممتاز نوعی گواهی مالکیت قابل انتقال است.

که به دارنده آن حق محدود و ثابتی نسبت به دارایی های شرکت می دهد.

در مورد دریافت سود سهام شرکت، امتیازات سهام ممتاز نشان داده می شود.

دارندگان این نوع سهام نسبت به دارندگان سهام عادی ارجحیت دارند.

معمولا سود بیشتری نسبت به سهام عادی به صورت ماهانه یا فصلی به دارندگان سهام ممتاز پرداخت می شود.

در واقع سهام ممتاز تلفیقی از سهام عادی و اوراق بدهی می باشد.

آموزش بورس

آموزش سهام ممتاز

برخی از امتیازات سهام ممتاز

امتیازات اعطا شده به سهام ممتاز عبارتند از :

1-عدم پرداخت وجه سهام

2- تقسیم سود بیشتر بین صاحبان سهام ممتاز نسبت به صاحبان سهام عادی

اولویت در دریافت سود:

یکی از ویژگی های سهام ممتاز جمع شوندگی آن می باشد.

شرکت ها معمولا در مواقع بحرانی، پرداخت سود سالانه به سهامداران را متوقف می کنند.

در این صورت اگر شرکتی برای 2 سال متوالی ضرر کند و به سهامداران سود نپردازد.

در پایان سال سوم و هنگام پرداخت سود، ابتدا باید سود دو سال گذشته به سهامداران پرداخت شود.

سپس به سراغ پرداخت سود سهامداران عادی می روند.

که به این ویژگی سهام ممتاز جمع شونده می گویند.

همچنین در زمان انحلال شرکت، سهامداران ممتاز از سهامداران عادی مقدم تر می باشند.

اما در نظر داشته باشید که پس از انحلال شرکت، هر گونه سودی پس از پرداخت دیون و تعهدات شرکت به سهامداران پرداخت واحد شد.

با اعطای امتیاز در حین تقسیم دارایی های شرکت در زمان انحلال، سهام ممتاز به صورت ترجیحی پرداخت می شود.

در تقسیم دارایی های باقیمانده شرکت، پس از پرداخت بدهی های آن سهم بیشتری از سهام عادی تعلق می گیرد.

دارای حق رای دو برابر در مجامع عمومی و یا امتیازاتی در اعمال مدیریت.

نکته ای را که باید در نظر گرفت این است، که عدم توانایی شرکت در پرداخت سود سهام به سهامداران ممتاز به معنی ناتوانی در پرداخت دیون  نیست.

به این دلیل که سهامدار  ممتاز جزو طلبکاران شرکت به حساب نمی آید و مالک آن می باشد.

حق رای و تبدیل به سهام عادی

دارندگان سهام ممتاز عموما حق رای ندارند.

به این معنی که به جای دریافت امتیازات و وظایف مختلف، عموما از  دارندگان سهام ممتاز، برخی از حقوق مانند حق رای در مجامع سلب می شود.

برخی از سهام ممتاز قابل تغییر می باشد.

یعنی می توانند به تعداد مشخصی از سهام عادی تحت یک سری قوانین خاص تبدیل شوند.

آموزش عمومی بورس

کالج کارگزاری بانک سامان

تفاوت اصلی بین سهام ممتاز و عادی چیست؟

طبق فرمول سهام ممتاز ، سهامداران ممتاز معمولا ادعای بیشتری نسبت به دارایی ها و درآمدهای شرکت دارند.

در دوران رونق و سود تخصیص سهام به سهامداران ممتاز نسبت به سهامداران عادی اولویت دارد.

همچنین در زمان رکود سهام ممتاز اهمیت ویژه ای دارد.

زیرا زمانی که شرکت باید تسویه حساب کند و پول همه طلبکاران  و صاحبان اوراق قرضه را بدهد.

تا زمانی که سهام ممتاز پرداخت نشود، سهامداران عادی پولی دریافت نمی کنند.

سود سهام ممتاز متفاوت و بیشتر می باشد.

در واقع سود سهام ممتاز عموما تضمین می شود.

زیرا سود سهام ممتاز در فواصل زمانی معین پرداخت می شود.

این امر الزاما برای سهامداران عادی صدق نمی کند.

زیرا پرداخت سود سهامداران عادی به صورت فصلی و سالیانه بستگی به تصمیم هیات مدیره دارد.

http://shorturl.at/gKX18