تامین مالی

تامین مالی به معنای تامین منابع و وجوه مالی برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و را اندازی پروژه های توسعه و درآمد زایی این واحدهای اقتصادی می باشد.

که تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه وام و اعتبار انجام می شود.

  ابزارهای  ویژه تامین مالی:

1- سهام عادی

2- سهام ممتاز

3- اوراق قرضه

4- اوراق مشارکت

5-اوراق بهادار قابل تبدیل اوراق مشارکت یا اوراق قرضه :

 اوراقی است که سود معین دارد و صادر کننده اوراق قرضه متعهد می شود.

که اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت نماید، این اوراق چند کوپن سود دارند.

مثلاً هر سه ماه یکبار باید بانک عامل مراجعه کرد.

که با تحویل آن بخشی از سود را دریافت نمود.

در بازار بورس ایران، اوراق مشارکت نیز مورد داد و ستد قرار می گیرد.

Financing
آموزش تأمین مالی

اولین شرکتی که اقدام به انتشار اوراق مشارکت در بورس کشور ایران نمود:

شرکت ایران خودرو – طرح پژو پارس- با سود 19% بود.

  سرمایه گذاری چیست؟

هدف از سرمایه گذاری صرف مقدار معینی پول همراه با پذیرش ریسک معین یا نامعین ( احتمال ریسک) برای کسب سود در آینده می باشد.

مهمترین هدف سرمایه گذاری ، کاهش (هزینه های فرصت) می باشد.

به این معنی که ممکن است فرد مازاد پول راکدی داشته باشد.

که بتواند آن را در محلی برای سرمایه گذاری و کسب سود به کار گیرد.

اما به دلیل عدم آگاهی ، آن فرصت کسب سود را از دست می دهد.

Financing
آموزش جامع  تامین مالی

ریسک نظام مند (سیستماتیک) به چه معناست؟

ریسک نظام مند مربوط به ریسک هرگونه سرمایه گذاری است.

که در تمام اوراق و اسناد اوراق بهادار مربوط به آن فعالیت وجود دارد.

با تنوع بخشیدن به نوسانات سایر سهام مشابه نمی توان از آن اجتناب نمود.

به همین دلیل قیمت سهام مختلف در بازار معمولا با هم افزایش یا کاهش می یابد.

علیرغم وجود این موارد برخی از شرکتها در مقایسه با سایرین صدمات بیشتری از این ریسک نظام مند می بینند.

شرکت هایی با نوسانات زیاد در فروش، شرکتهایی با بدهی مالی زیاد، شرکت هایی با رشد سریع، شرکت هایی با نسبت های جاری ضعیف و شرکت های کوچک از جمله این شرکت ها می باشند.

https://bit.ly/3LYtH0V