صندوق های مختلط

به طور کلی، صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع دارایی هایی که دارند طبقه بندی می شوند.

برخی از آنها در سهام سرمایه گذاری می کنند و به آنها صندوق در سهام می گویند.

برخی دیگر بیشتر وجوه خود را بیشتر وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت  سرمایه گذاری می کنند.

به آنها صندوق با درآمد ثابت می گویند.

برخی به طور مساوی در سهام و اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند.

که صندوق های مختلط نامیده می شوند.

نسبت دارایی ها در صندوق های مختلط در بورس می تواند در طول زمان تغییر کند یا ثابت بماند.

اما عمدتا این نسبت ( سهام و اوراق با درآمد ثابت) برابر است.

کالج کارگزاری بزرگ بانک سامان
آموزش جامع صندوق های مختلط

این صندوق ها در استراتژی سرمایه گذاری با یکدیگر متفاوت هستند.

می توانند محافظه کارانه ، متوسط یا تهاجمی باشند.

برای سرمایه گذاری در این صندوق ها توصیه می شود.

حتما به امیدنامه شرکت مراجعه نموده و از استراتژی های آنها و از ابزارهایی که در آنها سرمایه گذاری می کنند، مطلع شوید.

در واقع صندوق های مختلط سرمایه گذاران را قادر می سازد.

تا با سرمایه گذاری در یک ابزار  واحد، از مزایای تنوع بهره مند شوند.

از جنبه ای دیگر می توان گفت که صندوق های مختلط که از انواع صندوق های درآمدی هستند.

صندوق های درآمدی عمدتا به دنبال درآمد هستند.

افزایش سرمایه اولویت بعدی آنهاست.

این صندوق ها اغلب بازدهی بالاتری نسبت به صندوق های بازار پول و و صندوق های با درآمد ثابت دارند.

اما به طور کلی رویکرد محافظه کارانه دارند.

عمدتا  در اوراق با رتبه بندی بالا سرمایه گذاری می کنند.

که ریسک این صندوق ها کمتر از صندوق های سهامی می باشد.

سرمایه گذاری
آموزش سرمایه گذاری در صندوق های مختلط

مزایا

1-این صندوق ها دارای مزایای هر دو نوع اوراق سهام و درآمد ثابت می باشند.

این بدان معناست که آنها پتانسیل بازدهی بالاتر را از  طریق سهام و ثبات از طریق اوراق با درآمد ثابت فراهم می کنند.

2- تنوع بالایی دارد و در شرایط رکودی در بازار سرمایه ، ضرر کمتری نسبت به صندوق های سهام دارند.

3- به لطف قابلیت تغییر نسبت های سرمایه گذاری ، می توان در هر شرایطی با به کارگیری استراتژی صحیح از ضرر و زیان جلوگیری کرد و بازدهی بالا به دست آورد.

4-با ارائه مزایای سرمایه گذاری های مختلف ، نیازی به مدیریت انواع ابزارها نمی باشد.

آموزش عمومی بورس
انواع صندوق های مختلط

چه کسانی باید در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند؟

1-افرادی که به دنبال تعادل بین ارزش سرمایه رو به رشد، امنیت و درآمد ثابت هستند.

2- افرادی که در سرمایه گذاری در  صندوق های سهام تردید دارند، زیرا این صندوق ها با افزودن اوراق با درآمد ثابت به همراه سهام ، نوسانات را کاهش می دهند.

3-این صندوق ها با تنوع  بالا بهترین گزینه برای کسانی هستند که سرمایه کافی برای شروع سرمایه گذاری ندارند.

4- این صندوق ها با ریسک کمتر می توانند گزینه مناسبی برای افرادی باشند که به دنبال یک وسیله سرمایه گذاری مناسب برای دوران بازنشستگی خود می باشند.

5-این صندوق ها بهترین انتخاب برای کسانی هستند که می خواهد با سرمایه گذاری در یک ابزار از تنوع بهره مند شوند.

6-در نهایت سرمایه گذاری در این صندوق ها برای افرادی با تحمل ریسک متوسط (که می خواهند بازدهی بالاتر از  نرخ سود بدون ریسک دریافت نمایند) توصیه می شود.

https://urlis.net/bojs4