کالج سامان

شركت كارگزاری بانك سامان یكی از اولین شركت‌های كارگزاری در حوزه‌ی خدمات بورس اوراق بهادار، بورس كالا و انرژی می‌باشد. این شركت در زمینه ارائه خدمات كارگزاری به مشتریان نه تنها از اعتبار مناسبی در بین مشتریان برخوردار است بلكه با سرلوحه قراردادن كیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان كوشیده است همواره در ارائه خدمات نوین پیشتاز باشد. در همین راستا یکی اهداف كارگزاری بانك سامان “ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس از طریق آموزش و برگزاری سمینارهای عمومی و تخصصی” و “ارتقای کیفیت خدمات در راستای تامین رضایت مشتریان ” می‌باشد؛ بخش آموزش كارگزاری بانك سامان تحت عنوان کالج سامان، جهت دستیابی به این اهداف، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع می‌نماید.