سال مالی

دوره مالی یک ساله را ((سال مالی)) می گویند.

بر اساس قوانین و مقررات موجود:

در پایان هر سال مالی، حسابداران و شرکت ها موظف به ارائه صورت های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد هستند.

به عبارت دیگر ، سال مالی  دوره ای است.

که برای محاسبه وضعیت مالی سالانه در شرکت های مختلف استفاده می شود.

اکثر شرکت ها سال مالی خود را از اوایل فروردین ماه آغاز می کنند.

که با اعلام پیش بینی سود سال جدید و بررسی حساب های سال قبل همراه می باشد.

آغاز سال مالی در هر شرکت ممکن است با شرکت دیگر تفاوت داشته باشد.

ولی همیشه مدت زمان سال مالی 12 ماه می باشد.

سال مالی
آموزش سال مالی

منظور از اطلاعات میان دوره ای چیست؟

شامل اطلاعات تولید و فروش و مسائل مالی شرکت است.

که در دوره ها و فصول مختلف توسط شرکت ها ارائه می شود.

تاریخ شروع و پایان سال مالی چه زمانی است؟

روز بعد از پایان سال مالی ، اولین روز سال مالی جدید است.

به عنوان مثال ، اگر سال مالی شرکت در 31 شهریور هر سال به پایان می رسد.

روز شروع سال مالی اول مهر خواهد بود.

سال مالی شرکت ها در ایران، تاریخ تعریف شده ای نیست.

قانونی وجود ندارد که حتما نیاز باشد سال مالی شرکت از اول فروردین ماه شروع شود.

بلکه شروع سال مالی بستگی به شرکت دارد.

که بخواهد از چه تاریخ تا چه تاریخی را به عنوان سال مالی در نظر بگیرد.

تاریخ ابتدا و انتهای سال مالی
بهترین منبع آموزش دوره مالی

نکات مربوط به دوره مالی و سال مالی:

1-کلیه شرکت های سهامی عام موظفند هر 3 ماه یکبار گزارش های میان دوره ای تهیه نمایند.

2-تا زمان تصفیه واحد تجاری، گزارش های تهیه شده جنبه پیش بینی دارد.

3-رایج ترین دوره مالی یک ساله است.

4-پایان دوره مالی معمولا زمانی در نظر گرفته می شود.

که فعالیت واحد تجاری در پایین ترین سطح خود باشد.

در بازار سهام، تحلیلگران با مشاهده عملکرد سه ماهه و مقایسه آن با پیش بینی سودی که توسط شرکت ارائه شده تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ می نمایند.

https://bit.ly/3SsOSLe