نماد بورسی چیست؟

نماد در واقع کد شرکت ها است که برای شناسایی و دسته بندی آسان آنها در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود.

نماد یک شرکت عبارت است از حرف اول که نشان دهنده صنعتی است که آن شرکت در آن قرار دارد و خلاصه ای از نام شرکت که در ادامه می آید.

به عنوان مثال بارز تمام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که در گروه بانک ها ، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی  حرف اختصاری این گروه و می باشد .

در ذیل توضیحاتی همراه با مثال درباره این طبقه بندی و حروف اختصاری آمده است:

1-گروه بانک ها ، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی : حرف اختصاری این گروه و  است . مانند وسینا(بانک سینا) ، ونوین (بانک اقتصاد نوین) ، وکار (کارآفرین) و…

2-گروه شرکت های سیمانی :آهک و گچ:حرف اختصاری این گروه بسته به اینکه فعالیت آنها سیمان باشد یا تولید گچ متفاوت خواهد بود. آن  دسته از شرکت ها که زمینه فعالیت آنها تولید سیمان می باشد ، حرف اختصاری آنها “س” است ، مانند : سفارس(سیمان فارس و خوزستان)

3-نماد دسته دیگر شرکت ها که در زمینه تولید انواع گچ فعالیت می نمایند ، حرف اختصاری آنها “ک” است ، مانند: کگچت (گچ تهران)

نماد بورسی
آموزش نماد های بورس
4- گروه فلزات اساسی : حرف اختصاری این گروه “ف” است، به استثنای دو شرکت سرمایه گذاری سدید و سرمایه گذاری توکا فولاد که این دو شرکت که در تقسیم بندی جدید از گروه واسطه گری مالی به  فلزات اساسی انتقال پیدا کرده اند ، حرف اختصاری آنها “و”می باشد.

مانند: فاراک(ماشین سازی اراک) ،فوکا (فولاد کاویان ) ، وسدید( سرمایه گذاری گروه صنعتی سدید) که در زمینه طراحی ، مهندسی ، ساخت تجهیزات و ماشین آلات ،

لوله های فولادی درز جوش مستقیم و اسپیرال ، پیمانکار پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و شبکه های آب و فاضلاب و ساخت نیروگاه های بادی فعالیت می نماید.

5- گروه شرکت های قند و شکر: حرف اختصاری این گروه “ق” می باشد، مانند: قپارس (قند پارس).