مراقب سهام زیان ده باشید

یکی دیگر از موضوعات رایج در بازار سهام، دریافت اطلاعات از رسانه ها و تحلیلگران است:

تنها کار معقول، مراجعه به یک موسسه تحلیلی موفق به کسب اطلاعات در مورد نوع صنعت و چشم اندازهای آن سهام می باشد.

به این ترتیب مطمئناً فرد می تواند به اطلاعات دقیق و موثق دست یابد.

اما حقیقت این است که این اطلاعات لزوماً درست نیست زیرا  به هر حال مالک شرکت نسبت به سهام خود تعصب دارد.

مالک شرکت با علاقه در مورد سهام شرکتش صحبت می کند.

زیرا در ذهن او در حال توسعه طرحی برای تحویل سهام جدید است.

که برای او و همکارانش  بسیار سودآور خواهد بود.

در حقیقت نفع شخصی مجبورش می کند که عقاید مثبتی را در مورد سهام داشته باشد.

اما از سویی دیگر ممکن است نسبت به آینده سهام با بدبینی صحبت کند.

زیرا خود او بیشتر سهام خود را خیلی زودتر از زمانی که باید به فروش برساند، فروخته است.

ما او آرزو می کند که بتواند سهام را دوباره بخرد.

تنها زمانی می تواند امیدوار باشد که در مورد آینده سهام نه با شرایط خوش بینانه، بلکه با عبارت مبهم صحبت نماید.

او ممکن است در هر چیزی که می گوید صادق باشد.

اما عقیده او به دلیل تعصبات شخصی اش مخدوش می شود.

گاهی اوقات می توانید اخبار محرمانه ای را از سهامداران بزرگ بشنوید که تقریباً همیشه در کار خود موفق هستند.

شاید عمل کردن بر اساس این اطلاعات کاری منطقی باشد.

اما حقیقت را باید در نظر گرفت که چنین اطلاعاتی شاید به واقعیت چندان نزدیک نباشد.

زمانی که به کسی گفته می شود یک سهامدار عمده در حال خرید در مقیاس عظیم است.

این احتمال وجود دارد که او در حقیقت در حال فروش باشد.

قضاوت هر فرد مستلزم اطلاعات گوناگونی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

این اطلاعات می تواند شامل همان اطلاعاتی باشد که در روزنامه ها درج می شود.

شما در صفحه اول اخبار روزنامه می خوانید که وضعیت سهام رو به رونق می باشد و این که تمام شواهد بر افزایش روزافزون قیمت ها دلالت دارند.

این اطلاعات از چنان اهمیت فوق العاده ای برخوردارند که به جای درج در صفحه اول به چاپ رسیده اند.

بدیهی است که اکنون زمان معقول برای خرید سهام است.

https://urlis.net/yc489fg