آتی زعفران

قراردادهای آتی زعفران:

قراردادهای آتی زعفران در بورس کالای ایران بر روی زعفران رشته ای بریده ممتاز تعریف می شود، هر قرارداد آتی که بر روی یک دارایی راه اندازی می شود دارای یک سری مشخصات است که حاوی اطلاعات مهم در مورد قراردادی است که افراد معامله می کنند.

کالج کارگزاری بانک سامان
بازار آتی زعفران

 مشخصات قرارداد آتی زعفران:

اندازه هر قرارداد:100 گرم.

حداکثر نوسان قیمت روزانه: مثبت یا منفی 3 درصد نسبت به تسویه روز قبل  می باشد.

ماه های قرارداد: تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران.

دوره معاملات: دوره معاملاتی هر کدام از نمادها در اطلاعیه معاملاتی مربوطه اعلام می شود.

آموزش عمومی بورس
قرارداد آتی زعفران

تاریخ تحویل: از اولین روز کاری پس از آخرین روز معاملات تا پایان ماه قرارداد.

محل تحویل: انبارهای مد نظر بورس و یا هر انبار دیگری جهت تحویل کالا، 10 روز قبل از پایان دوره معاملاتی هر نماد توسط بورس کالا اعلام خواهد میشود.

حداقل تغییر قیمت سفارش: 10 تومان در هر گرم که معادل 1000 تومان در هر قرارداد می باشد.

آموزش رایگان بورس
آموزش بازار آتی زعفران

وجه تضمین: میزان وجه تضمین توسط بورس کالا اعلام شده و در طی زمان متغیر می باشد.

وجه تضمین اولیه: معادل 10% ارزش یک قرارداد می باشد.

حداقل وجه تضمین: 70% وجه تضمین اولیه می باشد.

حداکثر حجم هر سفارش: 25 قرارداد.

کارمزد معاملات: 200 تومان بابت معامله هر قرارداد.

کارمزد تسویه و تحویل: 1000 تومان بابت هر قرارداد.

ساعت معاملات: شنبه تا چهارشنبه به مدت 3 ساعت، از ساعت 12:30 تا 15:30

سقف مجاز موقعیت های باز: اشخاص حقیق 1000 قرارداد در هر نماد معاملاتی و اشخاص حقوقی 1000 قرارداد در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا 10 درصد موقعیت های باز در بازار.

اندازه تحویل: حداقل 10 قرارداد.

آموزش عمومی بورس
آتی کالا

مراحل اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی زعفران:

1- مراجعه به شرکت های کارگزاری دارای مجوز آتی برای معامله در بورس.

2- ارائه مدارک هویتی.

3- شرکت در آزمون مربوطه و ارائه نتیجه قبولی به کارگزار.

4- تکمیل و امضاء فرم های مربوط به درخواست کد، اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات و معرفی حساب های بانکی مشتری.

آموزش عمومی بورس
بورس کالا

5- تایید مدارک مشخص شده  توسط کارگزار و ارائه آنها به بورس کالا.

6- بررسی مدارک از بورس کالا و اعطای کد معاملاتی به مشتری.

نکته بسیار مهم در سیستم معاملات آنلاین این است که باید حداقل 18 سال سن و مدرک دیپلم داشته باشید.

shorturl.at/mrST1