اندیکاتور مومنتوم

این اندیکاتور(مومنتوم)  برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است.

این شاخص یکی از شاخص های پیشرو است.

مومنتوم با مقایسه قیمت پایانی فعلی سهام با قیمت پایانی n دوره قبلی محاسبه می شود که n  به دوره زمانی انتخاب شده توسط تحلیلگر اشاره دارد.

 فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد:

M: مومنتوم

CP: قیمت پایانی

CPN: قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهام را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد.

در آموزش اندیکاتور مومنتوم باید به این نکته اشاره نمود که:

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد.

زمانی که اندیکاتور بالای خط 100 قرار می گیرد.

به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرار دارد.

 زمانی که پایین  خط 100 قرار داشته باشد.

به این معنی است که قیمت پایانی  سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر می باشد.

منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط 100 چقدر است.

این موضوع را بیان می کند سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

آموزش بورس اوراق بهادار
اندیکاتور مومنتوم

  مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم:

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم.

ولی بیشترین کمکی که این اندیکاتور می تواند در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر بدهد.

این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم انجام دهد.

اندیکاتور
آموزش جامع اندیکاتور مومنتوم

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط 100:

به منظور اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود.

میانگین متحرک را به این اندیکاتور اضافه می نماییم.

 زمانی که این اندیکاتور، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند.

فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد.

 زمانی که اندیکاتور مومنتوم از بالا به پایین میانگین متحرک را قطع کند.

موقعیت معاملاتی فروش را  اتخاذ می نماییم.

چونکه سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

آموزش عمومی بورس
تحلیل اندیکاتور مومنتوم

نتیجه گیری در مورد شاخص مومنتوم:

اندیکاتور مومنتوم به تحلیلگر این امکان را می دهد که نه تنها تغییرات قیمت سهام را ردیابی می کند بلکه سرعت این تغییرات را در نمادها نیز محاسبه می کند، این شاخص شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد اما تفاوت اصلی این دو اندیکاتور، مومنتوم است که شاخص مومنتوم به عنوان یکی از شاخص های پیشرو در نظر گرفته می شود، اما میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است.

https://tinyurl.com/3bmzush6