استراتژی مارتینگل

 آموزش استراتژی مارتینگل:

روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد.

 بعداً توسط معامله گران مختلف با روش های مختلف اعمال شد.

 طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت های نابرابر تقسیم می کنید.

بر اساس این نسبت ها با قیمت های مختلف خرید می کنید.

 مزیت روش مارتینگل:

برتری روش مارتینگل این است که هنگامی که سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می گیرد و منفی میشود.

میتوان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد.

نه اینکه صبر کرد تا قیمت سهم به به قیمت خرید اولیه برسد.

ما از زیان خارج شویم، در بسیاری از موارد ممکن است،  قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت های قبلی بر نگردد .

ما مجبور می شویم از معامله ای که می توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

آموزش عمومی بورس
استراتژی مارتینگل

معایب روش مارتینگل:

روش مارتینگل توسط معامله گران بزرگی انجام شده است.

 هر کدام از آنها با توجه به سیستم های معاملاتی خود و محدوده سود و ضررهای خود این روش را بومی سازی کرده اند.

طبق این روش ما می توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم .

هر چه قیمت افت نماید، میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی توانیم تا همیشه روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم .

با گذاشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به شدت افزایش پیدا می کند.

آموزش رایگان بورس
آموزش جامع استراتژی مارتینگل

چگونه عیب روش مارتینگل را برطرف کنیم؟

 باید مراحل انجام این کار را به به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.

توصیه می شود که مراحل خرید را به سه مرحله کاهش داد.

بدین صورت که سرمایه خود را به چهار قسمت نامساوی تقسیم کنیم:4،2،1،8 در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می شود که همان توان های عدد 2 هستند.

که در هر مرحله از خرید به کار برده می شوند.

یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم بندی شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می شود.

مثلاً 15 میلیون به 1 میلیون،2 میلیون، 4 میلیون و8  میلیون تقسیم می شود.

با این تقسیم بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه خود بازه حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم بندی می کنید .

هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می رسد، قسمت دوم خرید خود را انجام می دهید.

در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی قیمت خرید شما بهینه شده است.

 با اولین رشد کل خرید شما وارد سود میشود.

آموزش جامع بورس
بهترین منبع آموزش بورس
بهترین روش استفاده از روش مارتینگل هنگام سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه سازی بهای تمام شده سهام در زمان کاهش قیمت است.

 استفاده بیش از حد و نادرست از آن نتیجه ای جز ضرر به همراه نخواهد داشت.

 بهتر است که از این روش برای سهام هایی که از لحاظ تحلیل بنیادی، شرایط بنیادی خوبی دارند و به دلایلی یک افت مقطعی را تجربه می کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

https://bit.ly/3T9MvNz