نکات مهم برای معامله در بورس

نکته 1: میزان سرمایه تخصیص یافته به خرید سهام را تعیین کنید.

باید مشخص نماییم که چه میزان سرمایه به خرید سهام اختصاص دهیم.

مشخص کنیم  که خرید را به یکباره انجام خواهیم داد یا برنامه ای برای خرید مرحله ای خواهیم داشت.

نکته مهم در مورد خرید پله ای در نظر گرفتن پتانسیل سهام است.

زیرا در این نوع خرید، حس اجتناب از ضرر در سرمایه گذار برای شناسایی زیان،  زمانی که سهام به حد ضرر رسید.

باعث خرید مجدد به منظور کاهش میانگین قیمت خرید می شود.

در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلاً سهم مناسبی نبوده و سرمایه گذار هم حساسیت بی مورد داشته باشد.

نکته 2: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید.

عموماً افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می نمایند.

به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموماً فضای مشترکی بین همه سرمایه گذاران وجود ندارد.

تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود.

معامله گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده ها را در نظر بگیرد.

اینجاست که سرمایه گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم می باشد.

ولی باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت می باشد.

آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ نماییم.

عده ای از سرمایه گذاران هم برای کسب سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله ای و عده ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می نمایند.

نکته 3: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

آخرین مرحله آزمایش سیستم معاملاتی است.

در این مرحله رویه های تدوین شده در سیستم معاملاتی را اعمال نمایید.

طبق اصول و قواعد تعیین شده معامله کنید.

هرگز سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید.

سیستم معاملاتی ایجاد شده را چندین بار تست کنید.

هر بار سعی کنید با بهینه سازی سیستم اثربخشی آن را افزایش دهید.

برای تست سریع تر سیستم هم از داده های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.

طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب در بازار باید به عنوان یک اولویت مهم و اصلی برای هر سرمایه گذاری مورد توجه قرار بگیرد.

زیرا یک سیستم معاملاتی مناسب و بهینه می تواند راهنمای سرمایه گذار باشد.

سرمایه گذار به راحتی موقعیت های مختلف بازار را تشخیص می دهد.

فروش سهام و اتخاذ استراتژی مرتبط با این جایگاه در بازار سرمایه خواهد بود.

https://bit.ly/3Nj0iz8