دلایل وارن بافت برای فروش سهام یک شرکت

هر چقدر هم که برای سرمایه گذاری و بازار سهام وقت و انرژی خرج کنید.

اگر روش خروج و فروش سهم خود را از قبل تعیین نکنید.

همه چیز بیهوده خواهد بود.

در کتاب 23 اصل موفقیت وارن بافت درباره خروج به موقع از سهام نوشته شده است که:

اهمیتی ندارد که به چه میزان زمان، انرژی و پول در سرمایه گذاری صرف می کنید.

اگر روش خروج خود را از پیش مشخص نکرده باشید.

همه آنها بی نتیجه خواهند بود.

به همین دلیل سرمایه گذار خبره پیش از هر سرمایه گذاری، ابتدا می داند که چه موقع قصد فروش دارد.

روش های خروج سرمایه گذاران مختلف با توجه به سیستم سرمایه گذاری آنها متفاوت است.

ولی هر سرمایه گذار موفق روشی برای فروش دارد.

که برای خود او کاملاً واضح است.

آموزش رایگان بورس
فروش سهام

روش های خروج وارن بافت و جورجی شوارتز

روش های خروج وارن بافت و جورجی شوارتز از معیارهای خرید آنها ناشی می شود.

بافت به طور مداوم ارزش شرکت هایی را که در آنها سرمایه گذاری می کند.

از طریق معیارهای سرمایه گذاری خود ارزیابی می کند.

اگر چه او تمایل دارد سرمایه گذاری های خود را برای همیشه نگه دارد.

اما در صورت شکست هر یک از معیارهای خود آن سرمایه گذاری ها را در بازار سهام می فروشد.

در سال 2000، اطلاعات بایگانی شده شرکت وارن بافت در بورس آمریکا، آشکار ساخت که  شرکت برکشایر مقدار زیادی از سهام خود را در دیزنی فروخته است.

در مجمع عمومی شرکت برکشایر در سال 2002، سهامداری از بافت سوال کرد که چرا این سهام را فروخته است.

سیاست بافت این است که او هرگز درباره سرمایه گذاری هایش نظری نمی دهد.

بنابراین پاسخ داد:

ما نسبت به ویژگی های رقابتی شرکت نظری داشتیم که تغییر کرد.

شکی نیست که شرکت دیزنی تمرکز خود را از دست داده بود.

مدیر عامل شرکت دیزنی، میکائیل ایزنر با ذوق و شوق به شرکت خود حق خرید و فروش سهام اعطا کرده بود.

آموزش بازار سهام
قوانین وارن بافت

آنها پولها را در زمان رونق شرکت های اینترنتی در بازار سهام به هدر داده بودند.

سرمایه را در وب سایت هایی همچون موتور جستجوی Goto.com و خرید شرکت های بازنده صرف کرده بودند.

دلیل این قضیه مشخص است که چرا شرکت دیزنی در سال 2000 دیگر با معیارهای آقای بافت همخوانی نداشت.

جناب وارن بافت هنگامی که برای فرصت سرمایه گذاری بهتر به پول احتیاج داشته باشد.

سرمایه گذاری های قبلی خود را خواهد فروخت.

اما این کاری بود که بافت در روزهای آغازین سرمایه گذاری هایش انجام می داد.

هنگامی که ایده های بیشتری نسبت به ثروتش داشت.

اما حالا با حجم بالای نقدینگی که از انتشار بیمه نامه شرکت  برکشایر به دست آمد.

مشکل او بر عکس شده است:

ثروت جناب وارن بافت از ایده هایش بیشتر شده است.

سومین قانون آقای بافت به منظور فروش زمانی است.

که متوجه می شود سرمایه گذاری اش از اول اشتباه بوده و هرگز نباید این کار را انجام می داد.

آموزش رایگان بورس
معامله در بازار سهام

روش های خروج به موقع از سهام:

وقتی بافت، شوارتز و سایر سرمایه گذاران موفق می فروشند، احتمالاً به یک یا چند مورد از شش دلیل زیر است:

1-در صورت نقض ضوابط.

2- هنگامی که رویداد پیش بینی شده توسط سیستم آنها رخ می دهد.

3- هنگامی که هدف تعیین شده توسط سیستم تحقق یابد.

برخی از سیستم های سرمایه گذاری قیمت نهایی را برای فروش تعیین می کنند.

که همان روش خروج  است.

4- هنگامی که سیستم سرمایه گذار علامت فروش را به روشنی مشخص و تضمین کند.

5- هنگامی که یک قانون به طور خودکار، عملکردی را فعال می سازد.

قوانین خودکار مکانیکی اغلب مورد استفاده معامله گران و سرمایه گذاران موفقی قرار می گیرند.

که از رویکرد آماری استفاده می کنند.

6-زمانی که سرمایه گذار متوجه می شود که اشتباه کرده است.

شناسایی و اصلاح اشتباهات برای موفقیت سرمایه گذاری ضروری می باشد.

سرمایه گذاری که معیارهایش ناقص است یا معیاری ندارد.

نمی تواند از روش اول استفاده نماید.

سرمایه گذاری که هیچ گونه سیستمی ندارد هم نمی تواند نشانه هایی را برای خود تعیین کند.

بنابراین بهترین گزینه این است که از روش خودکار استفاده کند.

این روش حداقل می تواند ضررهای او را محدود کند.

اما هیچ تضمینی وجود ندارد که او سود کند.

زیرا او اقداماتی را انجام نداده است که یک سرمایه گذار با تجربه انجام می دهد.

shorturl.at/eghC1