تسهیلات مسکن

اوراق تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن منتشر می شود.

این بانک((حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز)) ایجاد کرده است.

تا سپرده گذاران این حساب علاوه بر سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق مسکن نیز بهره مند شوند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرابورس را دارند.

هر برگه از این اوراق نماینده پنج میلیون ریال تسهیلات خواهد بود.

گرچه محدودیتی از لحاظ تعداد خرید این اوراق در فرابورس برای سرمایه گذاران وجود ندارد.

اما هر فرد مجاز به دریافت حداکثر 350 میلیون ریال تسهیلات از محل این اوراق است.

آشنایی عمومی
تسهیلات مسکن

این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن بین دارندگان((حساب های سپرده ممتاز)) توزیع می شود.

پس از طی مراحل قانونی و سپرده شدن در مرکز سپرده گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه آینده بازگشایی می شود قابل معامله می باشد.

نماد معاملاتی این اوراق شامل نام ماه و دور قم آخر سال انتشار است.

آموزش عمومی بورس
نکات مهم در مورد  تسهیلات مسکن

آنچه سرمایه گذاران در رابطه با این اوراق باید در نظر داشته باشند.

مدت زمان تصدی این اوراق است.

در صورتی که این اوراق منقضی شود و دارنده این اوراق از تسهیلات خود استفاده نکند.

نماد معاملاتی وی متوقف می شود.

وجوه پرداختی برای خرید اوراق به وی مسترد نمی شود.

بنابراین توصیه می شود.

سرمایه گذارانی که قصد استفاده از فرصت های این این اوراق را ندارند.

قبل از پایان دوره اعتبار اوراق را در بازار بفروشند.

دارندگان این اوراق می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن و ارائه گواهی نامه ها و مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر خود نسبت به دریافت تسهیلات اقدام  نمایند.

ملک مورد نظر باید دارای مشخصات تعیین شده توسط بانک بوده و نرخ سود تسهیلات ارائه شده از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط محل این اوراق بسته به میزان تسهیلات دریافتی متفاوت خواهد بود.

آموزش عمومی بورس
شرایط تسهیلات

شرایط اخذ تسهیلات از محل این اوراق:

سقف تسهیلات مسکن  اخذ شده، مشخصات منطقه مسکونی مورد نظر،درصد سود پرداختی توسط این تسهیلات، مدت اعتبار اوراق تسهیلات و سایر مشخصات می باشد.

که توسط بانک مسکن مشخص شده و همچنین  توسط بانک مسکن قابل تغییر است.

هنگام خرید و فروش این اوراق سرمایه گذار کارمزد این معامله را پرداخت می نماید.

shorturl.at/qLM25