الگوی هارمونیک در معاملات

الگوهای قیمت هارمونیک، از الگوهای قیمت هندسی استفاده می کنند و همچنین از اعداد فیبوناجی برای مشخص نمودن نقاط بازگشتی استفاده می کنند.

بر خلاف سایر روش های معاملاتی رایج، معاملات هارمونیک سعی در پیش بینی حرکات آتی قیمت دارد.

ترکیبی از هندسه و اعداد فیبوناجی

معاملات هارمونیک، الگوهای قیمیت و ریاضیات را به منظور ایجاد یک روش معاملاتی که دقیق  و  بر اساس این فرض است که الگوها در نمودار ترکیب می شوند، ترکیب می نماید.

ریشه این روش، نسبت اولیه یا مشتقی از آن است(0.618 یا 1.618).

نسبت ها شامل این موارد هستند:

0.382، 0.50، 1.41، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14، 3.618.

نسبت اولیه تقریباً در تمام طبیعت، ساختار محیط و رویدادها مشاهده می شود.

همچنین در ساختارهای ایجاد شده توسط انسان نیز می توان آن را یافت.

از آنجایی که انواع الگوهای هارمونیک  و نسبت در جامعه و طبیعت تکرار می شود.

می توان این نسبت را در بازارهای مالی نیز مشاهده نمود که از محیط و جامعه ای که معامله در آن انجام می شود تأثیر می پذیرد.

با یافتن الگوهایی که دارای طول و اندازه های متفاوت است.

معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و برای پیش بینی قیمت های آینده تلاش نمی شود.

با یافتن الگوهایی که درای طول و اندازه های متفاوت است، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند.

هیچ تلاشی رای پیش بینی قیمت های آتی انجام نشده است.

بیشتر این روش معاملاتی به اسکات کارنی نسبت داده می شود.

اما افراد دیگری نیز به این روش کمک کرده اند و الگوها و سطوحی را یافته اند، که عملکرد این روش را بهبود می بخشد.

مشکلات معاملات هارمونیک

این الگوها بسیا ردقیق هستند و الگو باید حرکات کامل را نشان دهد.

تا در هنگام آشکار شدن الگو، نقطه برگشت دقیق مشخص شود.

ممکن است یک معامله گر الگوی مشابه الگوی هارمونیک را ببیند.

اما سطوح فیبوناچی در الگو در یک راستا و در یک ردیف قرار نگیرند.

بنابراین، این الگو طبق قوانین الگوهای هارمونیک، الگوی قابل اعتمادی محسوب نمی شود.

البته این مشکل را می توان یک مزیت نیز دانست.

زیرا که نیازمند صبر و حوصله معامله گر و منتظر تشکیل کامل تر نمودار است.

الگوهای هارمونیک می توانند ثبات حرکت قیمت فعلی را اندازه گیری کنند.

اما می توانند برای جدا سازی نقاط معکوس نیز استفاده شوند.

ریسک کار زمانی است که یک معامله گر در منطقه معکوس موقعیت تجاری قرار می گیرد و الگو شکست می خورد.

وقتی این اتفاق می افت، معامله گر می تواند در معامله ای گیر کند.

که به سرعت خلاف جهت معامله او حرکت می کند.

بنابراین مانند تمام استراتژی های معاملاتی، ریسک در این روش نیز باید مدیریت شود.

توجه داشته باشید که الگوها می توانند در الگوهای دیگر شکل بگیرند.

همچنین امکان شکل گیری الگوهای غیر هارمونیک در الگوهای هارمونیک وجود دارد.

این شرایط می تواند به ما کمک کند عملکرد الگوهای هارمونیک را اندازه گیری نماییم.

همچنین به این حالت می توانیم عملکرد معامله گر را هنگام ورود و خروج از معاملات بهبود بخشیم.

ممکن است چندین موج قیمت در یک موج هارمونیک وجود داشته باشد.

قیمت ها دائماً در حال تغییر هستند.

بنابراین باید روی تصویر بزرگتر بازه زمانی که معامله می کنید تمرکز کنید.

ماهیت فراکتال بازارها اجازه می دهد تا این نظریه در کوچکترین تا بزرگترین بازه های ، که بتواند چندین فیبوناچی اصلاحی را روی نمودار ترسیم کند تا هر موج قیمت را اندازه گیری کند.

https://tinyurl.com/545dk2sw