خطوط حمایت ومقاومت

مفهوم حمایت:

زمانی که قیمت یک دارایی مانند بیت کوین کاهش می یابد.

قیمت به محدوده ای می رسد که خریداران دست به جیب می شوند.

خرید سنگین در بازار منجر به کاهش فشار بر عرضه می شود.

به این ترتیب خریداران از کاهش قیمت جلوگیری می کنند.

در روند حرکت نمودار قیمت دارایی ها، از متصل کردن چند نقطه حمایت خط روند شکل می گیرد.

در حالت عادی هر زمان نمودار به خط روند حمایت نزدیک شود، تقاضای بازار افزایش و عرضه کاهش می یابد.

مناطق حمایتی، مناطقی هستند که خریداران از قیمت حمایت می کنند و از نظر خریداران قیمت به سطح جذابی رسیده است.

در نتیجه افزایش قیمت، فضای روانی و همچنین ارزشی برای افزایش قدرت خریداران بر فروشندگان ایجاد می کند.

آموزش رایگان بورس
مفهوم حمایت و مقاومت

مفهوم مقاومت:

مفهوم مقاومت در برابر افزایش قیمت دارایی ها موضوعیت پیدا می کند.

مقاومت سطح قیمتی است که در آن عرضه افزایش می یابد و از تقاضا بیشتر می شود.

زمانی که قیمت دارایی به محدوده مقاومت نزدیک می شود، تمایل خریداران به خرید کاهش می یابد.

این مشکل باعث می شود که دارایی، قدرت لازم برای افزایش قیمت را نداشته باشد.

مناطق مقاومت مناطقی هستند که خریدارانی که با قیمت پایین تری خرید کرده اند، قصد خروج و گرفتن سود خود را دارند.

از نظر روانی و ارزشی، تعداد زیادی از معامله گران تشخیص می دهند که قیمت برای فروش مناسب است.

بنابراین طرف فروشنده قوی تر از خریدار است.

آموزش رایگان بورس
خطوط حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت در بازه زمانی:

هر چارتی که بررسی می شود باید طبق زمان همان چارت حمایت و مقاومت، بررسی شود.

در نمودارهای مختلف این نواحی می تواننند یکسان باشند و تغییر کنند.

توجه داشته باشید مناطق کلیدی تر و معتبرتر حمایت و مقاومت در چارت های با تایم فریم بالاتر مثل هفتگی و ماهانه وجود دارد.

البته این موضوع باعث بی اهمیت شدن چارت های با تایم فریم پایین تر نمی شود.

آموزش عمومی بورس
مفهوم حمایت و مقاومت در بورس

تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس:

در بسیاری از موارد حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل می شوند.

چند نکته در مورد حمایت ها و مقاومت ها:

همیشه حمایت و مقاومت را به صورت نواحی در بازه قیمتی در نظر بگیرید و یک نقطه را در نظر نگیرید.

علم تکنیکال علم چندان دقیقی نیست، بنابراین حمایت و مقاومت می تواند خطاهای اندازه گیری داشته باشد.

هیچ منطقه حمایت یا مقاومتی برای همیشه باقی نمی ماند.

حمایت و مقاومت هر چه بیشتر چرخش قیمت را انجام دهند معتبرتر هستند.

https://bit.ly/3F5TZwX