فیلتر الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث صعودی و نزولی، الگوی مثلث کنج صعودی، الگوی مثلث کاهشی در روند صعودی، الگوی مثلث متقارن صعودی

الگوی مثلث صعودی: الگوی مثلث صعودی معمولاً  در طول یک روند صعودی شکل می گیرد. به عنوان یک الگوی ا...

جدیدترین آموزش ها

تامین مالی جمعی چیست؟
آشنایی با سهام دلاری و غیردلاری
تعریف تریگر و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
مفهوم الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟
پرایس اکشن و الگوهای آن را بشناسیم