الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی:

الگوی مثلث صعودی معمولاً  در طول یک روند صعودی شکل می گیرد.

به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شود.

البته مواردی نیز وجود دارد که مثلث صعودی در انتهای یک روند نزولی به عنوان الگوی معکوس عمل می نماید.

اما این الگو بیشتر یک الگوی ادامه است.

این الگو چه در یک روند نزولی یا یک روند صعودی شکل بگیرد، یک روند صعودی است.

به خاطر شکلی که این الگو دارد این الگو را مثلث راست زاویه نیز می نامند.

دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می دهند.

وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می سازد.

آموزش رایگان بورس
الگوی مثلث متقارن صعودی

1- روند: برای معتبر بودن به عنوان الگویی ادامه دار، این الگو نیازمند وجود یک روند قبلی است.

گرچه مثلث صعودی یک الگوی صعودی است.

ولی طول و مدت روند فعلی به مهمی نیرومند بودن شکل گیری این الگو نیست.

2- خط افقی بالایی:

حداقل دو سقف تقریباً یکسان برای کشیدن خط افقی بالایی لازم است.

لازم نیست رأس ها دقیقاً هم ارتفاع باشند.

بین دو قلوها و دره هایشان باید مقداری فاصله باشد.

آموزش رایگان بورس
فیلتر الگوی مثلث صعودی

3- خط پایین روند صعودی:

برای رسم خط روند صعودی پایین، الگو حداقل باید به دو قسمت پایین نیاز است.

هر یک از این سطوح پایین تر باید از سطح قبلی بالاتر بوده و فاصله مناسبی از یکدیگر داشته باشند.

اگر یکی از طبقات برابر با کمتر از طبقه قبلی باشد، الگو معتبر نخواهد بود.

4- مدت زمان:

دوره زمانی شکل گیری الگو می تواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد.

که این پروسه بین 1 تا 3 ماه می باشد.

آموزش رایگان بورس
الگوی مثلث کاهشی در روند صعودی
5- حجم معاملات:

همینطور که الگو توسعه می یابد حجم نیز کم می شود.

زمانی که شکست ناحیه بالای الگو رخ می دهد می بایست حجم به یکباره افزایش یابد.

البته وجود این شرایط همیشه لازم نیست.

6- بازگشت به شکست:

یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال این است، که حمایت های شکسته شده تبدیل به مقاومت می شوند و بالعکس.

بنابراین زمانی که خط افقی بالای مثلث شکسته شد، به حمایت تبدیل می گردد.

گاهی اوقات یک بازگشت قیمت به این سطح حمایت اتفاق می افتد که به آن پولبک می گویند.

که در این مرحله قیمت دوباره روند صعودی خود را در پیش می گیرد.

7- هدف قیمت:

وقتی شکست اتفاق افتاد، فاصله بین دو ضلع مثلث در پهن ترین نقطه را بدست آورده و از بالای خط افقی به بالا محاسبه نماییم تا هدف قیمت بدست آید.

این وضعیت مانند زمانی است که یک سفارش با حجم بالا در سقف قیمت ثبت می شود.

که هفته ها و ماه ها به طول می انجامد تا خریداران حجم آن سفارش را خریداری نمایند و قیمت به بالای آن برسد.

در این الگو اگرچه قیمت نمی تواند از حد معینی فراتر رود.

آموزش تریدر شدن در بازار بورس اوراق بهادار ایران
بازار سرمایه

اما طبقات به تدریج شکل می گیرند.

که همین طبقات بالاتر هستند که نشان دهنده افزایش قدرت خریداران و تمایل الگو به افزایش قیمت هستند.

این وضعیت مانند زمانی است که یک سفارش با حجم بالا در سقف قیمت ثبت می شود.

هفته ها و ماه ها طول می کشد که خریداران حجم آن سفارش را خریداری نمایند.

که باعث می شود قیمت بالاتر رود.

در این الگو اگر چه قیمت نمی تواند از حد معینی فراتر رود، اما طبقات به تدریج شکل می گیرند.

همین طبقات بالاتر هستند که نشان دهنده افزایش قدرت خریداران و تمایل الگو به افزایش قیمت هستند.

https://urlis.net/k6zeiyw