توصیه های بافت در مورد خرید سهام، کتاب وارن بافت، سخنان وارن بافت

هر چقدر هم که برای سرمایه گذاری و بازار سهام وقت و انرژی خرج کنید. اگر روش خروج و فروش سهم خود را...

جدیدترین آموزش ها

تامین مالی جمعی چیست؟
آشنایی با سهام دلاری و غیردلاری
تعریف تریگر و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
مفهوم الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟
پرایس اکشن و الگوهای آن را بشناسیم