تأمین مالی جمعی چیست؟

 تامین مالی جمعی یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی برای کسب‌و‌‌کارها است که در چند سال اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. بسیاری از اقتصاددانان برجسته این شیوه را یکی از اصلی‌ترین راهکارها جهت تامین سرمایه در گردش و توسعه تولید می‌دانند.
افزایش استقبال عمومی و رشد نمایی مشارکت در این حوزه بیانگر نقش موثر این صنعت در توسعه کارآفرینی می‌باشد.

 

 

 

تاریخچه تأمین مالی جمعی

بین المللی:

قدمتی چند هزار ساله در تمدن بشری داشته و به شکل گیری اقتصاد محلی کمک بسزایی نموده است.

1713 – جمع آوری منابع مالی برای ترجمه 15693 خط از شعرهای یونان باستان به زبان انگلیسی

1783 و 1784 – تأمین مالی تور وین موتسارت توسط طرفداران

1885 – تأمین مالی ساخت مجسمه آزادی در نیویورک 

1997 – تأمین مالی جمعی گروه راک بریتانیایی از طریق اینترنت 

2003 – راه اندازی اولین پلتفرم تدمین مالی جمعی در حوزه موسیقی به نام Artisshare

2005 – ظهور مدل بدهی P2P Lending

2006 – ایجاد اصطلاح Crowdfunding برای اولین بار. راه اندازی پلتفرم Sellband در اروپا با تمرکز در تأمین مالی برای نوازندگان

2007– ظهور مدل مشارکت (ECF)

2008 – راه اندازی پلتفرم Indiegogo در آمریکا برای پروژه های نوآورانه و اجتماعی

2009 – شروع به کار پلتفرم Kickstarter 

2010 – راه اندازی سرویس‌های تأمین مالی جمعی دو پلتفرم Startnext و Respekt در آلمان و اتریش

2012 – پرداختن به موضوع تأمین مالی جمعی در فصل سوم Jobs Act. انتشار اولین گزارش رسمی توسط موسسه Massolution

2017 – شروع روند رشد حجم تأمین مالی جمعی