ویلیام اونیل

اونیل نویسنده کتاب معروف چگونه در بورس پول درآوریم و بنیانگذار نشریه معتبر Investor business daily است.

نظرات او کمی با سرمایه گذاران دیگر متفاوت می باشد.

ایشان به جای تاکید بر ایجاد تنوع زیاد در سبد به دنبال انتخاب سهام برتر است.

به اعتقاد ایشان کسب سود سریع مهم ترین عامل است.

به همین دلیل باید سهام بازنده را سریعاً از سبد خارج کرده و بر سهام برنده افزود.

آموزش بورس اوراق بهادار
استراتژی کانسلیم

معیار او برای انتخاب بهترین سهام CANSLIM، نام دارد که هر حرف اول آن یکی از هفت معیار است:

C: سود شرکت در هر سه ماهه نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش چشمگیری داشته باشد.

A: سود سالانه شرکت باید رشد قابل توجهی را نسبت به سال قبل نشان دهد.

N: باید محصول و خدمات جدیدی توسط شرکت ارائه شود.

S: عرضه سهام شرکت کم و تقاضا برای آن زیاد باشد.

L: شرکت باید جزو پیشگامان صنعت باشد.

I: سهامداران نهادی شرکت باید از آن حمایت به عمل آورند.

M: جهت بازار باید در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.

سهم خوب باید تمام هفت ویژگی خود را  با هم داشته باشد.

کتاب وی، کتاب کانسلیم ویلیام اونیل نام دارد.

سایر نکات مهم روش آقای اونیل عبارتند از:

1-از  ارزش گذاری سهام صرف نظر کنید، P/E معیار خوبی برای انتخاب سهام نیست.

2- به دنبال شرکت هایی باشید که مدیریت شرکت سهام زیادی از آن را در اختیار داشته و بدهی شرکت پایین باشد.

3- بر خلاف نظر موجود، شرکت هایی باید خریداری شوند که به قیمت حداکثری جدیدی دست یافته اند، قیمت شرکتی که به حداقل جدیدی رسیده باز هم پایین خواهد رفت.
4- مانند یک خرده فروش سهام خود را مدیریت نمایید، سهام کم سود را فروخته و بر سهام پر سود بیفزایید.

5- استراتژی سرمایه گذاری خود را خودکار کنید، قیمت توقف ضرر تعیین کنید و هرگز سهام را زیر آن قیمت نگه ندارید.

6- به جای سبدی از سهام متوسط به دنبال چند سهم برتر باشید.

https://tinyurl.com/3u8xk5un