انواع مجامع سهام

صندوق های سرمایه گذاری:

به طور کلی، صندوق های سرمایه گذاری با توجه به نوع دارایی های  تحت مالکیت طبقه بندی می شوند.برخی از آنها در سهام سرمایه گذاری می کنند و به آنها صندوق های سهامی می گویند و برخی دیگر بیشتر وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند و به آنها صندوق با درآمد ثابت می گویند، برخی دیگر نیز به طور مساوی در سهام و اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند و صندوق های مختلط نامیده می شوند.

آموزش عمومی بورس
انواع مجامع سهام

نسبت دارایی های صندوق های مختلط ممکن است در طول زمان تغییر کند و یا ثابت بماند، اما در اکثر موارد این نسبت (سهام و اوراق با درآمد ثابت) مساوی می باشد. این صندوق ها در استراتژی سرمایه گذاری خود با یکدیگر متفاوت هستند و ممکن است محافظه کارانه، میانه رو و یا تهاجمی باشند. برای سرمایه گذاری در این صندوق ها توصیه می شود که به امیدنامه شرکت مراجعه  کرده تا از استراتژی های آنها و ابزارهایی که در آنها سرمایه گذاری می کنند مطلع شوید.

در حقیقت صندوق های مختلط این امکان را برای سرمایه گذاران بوجود می آورند تا با سرمایه گذاری در یک ابزار بتوانند از مزایای تنوع بخشی  نیز بهره مند شوند، از جنبه ای دیگر می توان بیان داشت صندوق های مختلط یکی از انواع صندوق های درآمدی     می باشند. صندوق های درآمدی به طور کلی به دنبال ایجاد درآمد بوده و افزایش ارزش سرمایه ای در اولویت بعدی آنها قرار دارد، این صندوق ها اغلب بازده بالاتری از صندوق های بازار پول و درآمد ثابت کسب می نمایند، اما به طور کلی رویکرد محافظه کارانه  خود را حفظ نموده در  عمده موارد در اوراق با درجه اعتباری بالا سرمایه گذاری می کنند که ریسک این صندوق ها نسبت به صندوق های در سهام کمتر می باشد.

مزایا:

 1- این صندوق ها دارای مزایای هر دو نوع اوراق سهام و درآمد ثابت می باشند و این بدان معناست که آنها پتانسیل بازدهی بالاتر را از طریق سهام و ثبات ( نوسانات قیمت کمتر) از طریق اوراق با با درآمد ثابت را فراهم می کنند.

2- تنوع بالایی دارد و در شرایط رکودی در بازار سرمایه، ضرر کمتری نسبت به صندوق های در سهام دارند.

3-با توجه به تغغیر نسبت های سرمایه گذاری می توان در هر شرایطی با بکارگیری استراتژی  درست، از وقوع زیان جلوگیری نموده و بازده بالایی به دست آورد.

  4- با ایجاد مزایای سرمایه گذاری های مختلف ، دیگر نیازی به مدیریت چند نوع ابزار نمی باشد.

 

چه کسانی باید در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند؟

1-افرادی که به دنبال تعادل بین ارزش سرمایه رو به رشد، امنیت و درآمد ثابت می باشند.

2- افرادی که در سرمایه گذاری در صندوق های سهام تردید دارند، زیرا این صندوق ها با  افزودن اوراق با درآمد ثابت به همراه سهام، نوسانات را کاهش می دهند.

3- این صندوق ها با تنوع بالا بهترین گزینه برای کسانی هستند که وجوه کافی برای شروع سرمایه گذاری ندارند.

4-این صندوق ها با داشتن ریسک کمتر  می توانند گزینه مناسب برای افرادی باشد که به دنبال یک وسیله برای برای سرمایه گذاری خود در دوران بازنشستگی می باشند.

5-این صندوق ها بهترین انتخاب برای کسانی است که می خواهند با سرمایه گذاری در یک ابزار از تنوع بهره مند شوند.

6- در نهایت سرمایه گذاری در این صندوق ها برای افرادی با تحمل ریسک متوسط(که می خواهند بازدهی بالاتر از نرخ سود بدون ریسک را داسته باشند) توصیه می شود.

https://bit.ly/3Cif1p5