بهترین روش برای تحلیل سهام

بهترین روش برای تحلیل سهام

افراد و موسسات مالی، به طور کلی در فرآیند تصمیم گیری خود از دو روش برای تجزیه و تحلیل سهام  استفاده می کنند.

روش اول، روش نسبتاً ساده تری می باشد که در بازار ایران رایج تر است.

به گونه ای که با درک نسبی از وضعیت اقتصاد بین الملل، اقتصاد کلان داخلی، بازارها و صنایع، مستقیماً بر خرید و فروش سهام خاص متمرکز می شوند.

در صورت داشتن دانش مالی به صورت های مالی شرکت ها رجوع کرده و با اندکی سوال و تبادل نظر، تصمیم گیری نهایی را انجام می دهند.

با وجودی که سهامی را که از قبل داشته اند.

با شرکت در مجامع عمومی سالیانه و گزارشات مالی دوره ای در مورد فروش و یا نگهداری آن تصمیم می گیرند.

روش دوم، روش پیچیده تری می باشد:

در روش دوم، افراد و موسسات مالی بعد از طی فرآیندی طولانی تر، اقدام به تصمیم گیری در مورد معاملات خود در بازار سرمایه می نمایند.

از این روش بیشتر موسسات مالی و سرمایه گذاری استفاده می نمایند.

در سطح اول به بررسی اقتصاد بین الملل و اقتصاد کلان کشور می پردازند.

معمولاً موسسه مالی و سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته برای این سطح از اطلاعات اقدام به استخدام اقتصاددانان با تخصص مربوطه می نمایند.

تحولات بین الملل و کلان را با هدف تأثیرگذاری بر سهام و بازار مالی پیگیری می نمایند.

در سطح دوم، شناخت بازارها و صنایع بورس مطرح می شود.

که آن هم با توجه به ماهیت اقتصادی و فنی مستلزم تخصص های کارشناسی متفاوتی می باشد.

که موسسات مالی با توجه به نوع فعالیت خود کارشناس مربوطه را به خدمت می گیرند.

در نهایت سطح سوم به شرکت ها منتهی می شود.

تحلیل صورت های مالی سود و زیان، ترازنامه و جریان نقدی و سایر اطلاعات شرکت ها است.

که توسط تحلیلگران مالی با دانش مالی و حسابداری بررسی می شود.

با تکمیل زنجیره های این فرآیند، تصمیم گیری با جمع بندی کلیه نظرات و ارزیابی سود و زیان شرکت و ریسک های احتمالی با جلسات هیئت مدیره انجام می شود.

افرادی که قصد معامله با چنین دانشی را دارند.

معمولاً گزارش های حرفه ای را در سه سطح ذکر شده بررسی می کنند.

یا از خدمات مشاوره حرفه ای پولی بهره می برند و تصمیم نهایی خود را می گیرند.

در مورد اینکه کدام روش بهتر است، باید بگوییم که:

به عواملی مانند افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و میزان تحمل ریسک افراد یا موسسات مالی و نحوه محاسبه هزینه ها و درآمدهای خرید و فروش سهام و همچنین دانش آنها در تصمیم گیری بستگی دارد.

https://bit.ly/3UvGOK3