اندیکاتور الگوی مثلث، الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث متقارن نزولی، فیلتر الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن که به فنر نیز معروف است. معمولاً در میانه یک روند و به صورت یک الگوی پیوسته تشک...

جدیدترین آموزش ها

تامین مالی جمعی چیست؟
آشنایی با سهام دلاری و غیردلاری
تعریف تریگر و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
مفهوم الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟
پرایس اکشن و الگوهای آن را بشناسیم