اواراق تبعی

 • معرفي اوراق اختيار فروش تبعي

  اختيار فروش تبعي ورقه بهاداري است كه بر اساس آن، دارنده آن می‌تواند به شرط مالکیت دارایی پایه (سهام یا اوارقی که اختیار فروش تبعی بر روی آن منتشر می‌شود)، دارايي پايه خود را با قيمت مشخص ‌(قيمت اعمال) و در تاريخ مشخص (تاريخ اعمال يا سررسيد)، به فروشنده بفروشد. از سوی دیگر، مطابق با شرايط تسويه تعهدات اعلامي، خریدار می‌تواند به شرط موافقت فروشنده، بجای فروش دارایی پایه خود، معادل مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی دارایی پایه از فروشنده، وجوه دریافت نماید.

  مشخصات انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

  دارايي پايه: اوراق بهاداري كه اوراق اختيار فروش تبعي و يا اختيار خريد تبعي مبتني بر آن است. دارايي پايه مي‌تواند يکي از سهام پذيرفته شده در بورس يا فرابورس باشد.

  سررسيد: آخرين روز دوره معاملاتي است كه پس از پايان جلسه معاملاتي آن روز، حسب مورد اوراق اختيار فروش تبعي يا اوراق اختيار خريد تبعي قابليت اعمال دارد. سررسيد اوراق اختيار فروش تبعي داراي سقف زماني نبوده و پيشنهاد عرضه‌كننده در اين زمينه (سررسيد يک ساله، دو ساله يا …) در كميته انتشار اوراق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

  قيمت اعمال: قيمتي است كه دارايي پايه با آن قيمت در سررسيد تسويه مي‌شود. اين قيمت در اطلاعیه عرضه، بر اساس قيمت دارايي پايه در ابتدای دوره معاملات اختیار تبعی و با نرخ تضمین سالیانه اعلام شده توسط ناشر تعیین می‌شود.
  “به عنوان مثال اگر قیمت سهام پايه در ابتدای دوره معاملاتی یک ساله اوراق اختیار تبعی معادل 1000 تومان باشد و نرخ تضمین معادل 20 درصد سالیانه اعلام گردد، قيمت اعمال در اطلاعيه عرضه برابر 1200 تومان تعيين مي‌شود.”

  توثيق: به منظور اطمينان از اجراي تعهدات توسط عرضه‌كننده در سررسيد اوراق اختيار فروش تبعي، وثايقي از ايشان اخذ مي‌گردد. وثايق مورد نياز به پيشنهاد عرضه‌كننده و با تصميم كميته انتشار اوراق تبعي تعيين مي‌شود.

  انواع اوراق اختيار فروش تبعي:

  • 1- بیمه سهام
  •  “حمايت سهامدار عمده از یک سهم با تضمين کف قیمتی در سررسید یا تضمین درصد مشخص از بازدهي قیمتی سهم”
  • ناشر با اعطای اختیار فروش تبعی برای دارندگان فعلی سهام خود، سهامداران خرد را از نوسان منفی قیمتی سهام، بیمه می‌نماید.
  • 2- تامين مالي
   • (1-2) تامين مالي
   • “تامين مالي کوتاه مدت ناشر یا سهامدار عمده با پشتوانه دارايي سهمی”
   • همزمان با فروش سهام پایه، تامین مالی موردنظر توسط ناشر صورت می‌پذیرد و وجوه حاصل از تامین مالی به اهداف توسعه‌ای یا کسب و کار ناشر تعلق می‌یابد. در سررسید با بازخرید سهام پایه توسط ناشر با قیمت اعمال، معادل اصل و نرخ تضمین شده به خریداران بازگردانده خواهد شد.
   • (2-2) تامين مالي با هدف حمايت از سهام خرد در بازار
   • “تامين مالي کوتاه مدت ناشر یا سهامدار عمده با پشتوانه دارايي سهمی”
   • ساز و کار این انتشار مطابق اوراق تبعی تامین مالی است با این تفاوت، که در این روش هدف از انتشار، صرف تمام یا بخشی از مبلغ حاصل از تامين مالي جهت حمايت از سهام خرد در بازار می‌باشد.
    این حمایت می‌تواند محدود به سهام پایه موضوع انتشار یا سهام شرکت‌های هم‌گروه یا سایر سهام مورد معامله در بازار باشد.
   • https://bit.ly/3SuIQt2