پوشش ریسک(هیجینگ)

پوشش ریسک به معنای موقعیت معاملاتی در بازار آتی می باشد.

برخلاف موقعیت معامله گر در بازار پول و هدف از حضور وی در بازار آتی کاهش یا محدود کردن ریسک های ناشی از تغییرات قیمت است.

پوشش دهی یک فرآیند دو مرحله ای است که به این معنی است:

1- اگر پوشش ریسک قصد خرید محصول بازار پول را در تاریخ آتی داشته باشد.

با انعقاد قرارداد آتی، ریسک قیمت خرید خود را کاهش داده یا محدود می کند.

2- اگر شخص هج کننده قصد فروش کالایی را در بازار نقدی برای آینده داشته باشد.

او هم اکنون قرارداد آتی را می فروشد.

در این هنگام با فروش قرارداد آتی ها ریسک قیمت خود را کاهش داده یا محدود نموده است.

پوشش ریسک در قراردادهای آتی

هدف از استراتژی بکارگیری هجینگ چیست؟

الف) جلوگیری و مصونیت در مقابل رشد هزینه مواد اولیه

ب) جایگزین نمودن موجودی انبار با قیمت کمتر

ج) حمایت از فروش محصولات تولیدی بدون پشتوانه در آینده

از این رو عمل پوشش ریسک برای مقاومت و مخالفت با افزایش قیمت بازار پول محصولی که اخیراً با قیمت مشخصی فروخته شده است.

معمول است که محصول با قیمت توافقی فعلی بین صادر کنندگان و وارد کنندگان فروخته شود و تحویل آن در آینده عملی رایج است.

اگر کالایی را هنوز در اختیار نداشته باشیم.

تحویل آن کالا در آینده به صورت عادی ضمانت اجرایی ندارد.

اما همین اقدام می تواند در بورس اتفاق بیفتد و تجار و واسطه ها تعهد رسمی می دهند که مواد اولیه یا کالای تولیدی را برای تاریخ آینده با قیمت توافقی امروز تحویل دهند، حتی اگر کالا را نداشته باشند.

به عنوان مثال کارخانه فولاد مبارکه تصمیم به فروش ورق گرم برای تحویل چند ماه بعد دارد.

ولی فعلاً مواد اولیه به اندازه کافی برای تولید ورق گرم ندارد و نمی داند قیمت مواد اولیه در آینده چقدر خواهد بود.

فولاد مبارکه برای اطمینان و رهایی از افزایش قیمت می تواند به بورس فلزات مراجعه نماید.

به میزانی که نیاز دارد قراردادهای آتی خریداری نموده و قیمت فروش ورق گرم آینده خود را به قیمت مورد نظرش تضمین نماید.

هم اکنون فولاد مبارکه قیمت مواد اولیه را می داند.

با افزودن هزینه های تولید و دیگر موارد مربوطه، قیمت ورق گرم را می تواند محاسبه نماید.

اگر فولاد مبارکه بدون خرید قراردادهای آتی در بورس به سمت خرید مواد اولیه برود.

در برابر افزایش قیمت مواد اولیه آسیب پذیر خواهد بود.

اما با معامله قراردادهای آتی به میزان نیاز خود در بورس، اقدام به خرید آن می کند.

در واقع اثر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه خرید را کاهش دهد.

https://bit.ly/3DLKp16