اوراق گام چست؟ ابزاری مبتنی بر بازار با قابلیت انتقال پول و سرمایه به بازار است. این اوراق تسهیلات جدیدی را برای اعتبار شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند که بر مبنای آن، تولیدکنندگان بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه از بانک‌های عامل و واسطه‌ها، درخواست انتشار کرده و به بنگاه فروشنده، مواد اولیه را تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند این گواهی را تا سررسید نگه دارد و یا می‌تواند مواد اولیه خود را به فروشنده بدهد.

این اوراق در صنایع مختلف وجود دارند، اوراق گام یک ابزار مالی جدید و کارآمد برای تامین مالی واحدهای تولیدی است و در عمل، از قابلیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی زنجیره تولید و همچنین تامین مالی واحدها استفاده می‌کند.

در حقیقت بانک مرکزی برای کمک به بهبود راه‌های تامین سرمایه تولیدی بنگاه‌های تولیدی، سامانه گام را راه‌اندازی کرده و اوراق گام را در بازار مدیریت می‌کند.

نقش بنگاه متعهد و متقاضی

بنگاه

اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخش‌های اقتصادی مولد را داشته باشند.

بنگاه متعهد

بنگاه خریدار نهاده (اعم از کالا و خدمات)که بنگاه فروشنده نهاده (بنگاه متقاضی) را برای استفاده از اوراق گام از طریق سامانه به موسسه اعتباری یا بانک معرفی می‌کند.

بنگاه متقاضی

بنگاه فروشنده نهاده (اعم از کالا و خدمات) که اوراق گام را بعد از صدور دریافت می‌کند.