نئوبروکرسامان 

                    نئوبروکرسامان 

سفارشات

در سامانه‌ معاملاتی اسکای تریدر، صفحه سفارشات شامل مجموعه ای از درخواست‌ها است که توسط معامله‌گران برای خرید یا فروش ثبت می‌شود. این صفحه در برگیرنده ی  جزئیات تمامی سفارش هایی است که معامله‌گران وارد سامانه ی آنلاین میکنند . در زیر به بررسی این ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم:

 1. تاریخ: تاریخ ثبت سفارش یا انجام معامله را نشان می‌دهد. این ویژگی به معامله‌گر کمک می‌کند تا تاریخ دقیق ثبت سفارشات خود را پیگیری کند.

 2. ساعت: ساعت دقیق ثبت سفارش یا انجام معامله را نشان می‌دهد. مانند ویژگی تاریخ، این مورد نیز برای پیگیری دقیق زمان معاملات استفاده می‌شود.

 3. نماد: نشان‌دهنده نام سهام یا اوراق بهاداری است که سفارش برای آن ثبت شده است. نماد هر شرکت در بورس منحصر به فرد است و به تشخیص سریع و دقیق اوراق بهادار کمک می‌کند.

 4. تعداد: تعداد سهم که در سفارش مشخص شده‌اند. این ویژگی میزان دقیق خرید یا فروش مورد نظر را تعیین می‌کند.

 5. قیمت: قیمتی که در سفارش برای خرید یا فروش تعیین شده است.

 6. سمت: نشان‌دهنده نوع سفارش است که می‌تواند خرید (Buy) یا فروش (Sell) باشد. این ویژگی مشخص می‌کند که سفارش مربوط به خرید یا فروش است.

 7. اعتبار: نشان می‌دهد که سفارش تا چه زمانی معتبر است. این ویژگی می‌تواند به صورت سفارش روز، سفارش معتبر تا لغو ، یا سایر انواع مدت‌دار باشد.

 8. انجام شده: تعداد واحدهایی از سفارش که تا کنون اجرا شده‌اند. این ویژگی به معامله‌گر نشان می‌دهد که چه مقدار از سفارش او تکمیل شده است.

 9. باقیمانده: تعداد واحدهایی از سفارش که هنوز اجرا نشده‌اند. این مورد نشان‌دهنده بخش باقی‌مانده از سفارش است که هنوز در صف اجرا قرار دارد.

 10. آخرین وضعیت: وضعیت کنونی سفارش را نشان می‌دهد، مانند “در صف انتظار”، “اجرا شده”، “لغو شده”، و غیره. این ویژگی وضعیت جاری سفارش را به معامله‌گر اطلاع می‌دهد.

 11. خطا: هر گونه خطا یا مشکلی که در فرآیند ثبت یا اجرای سفارش رخ داده باشد را نشان می‌دهد. این ویژگی می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا مشکلات را شناسایی و رفع کند.

021-43024000
تهران، جردن، خیابان ناهید غربی، پلاک 31
درباره آموزشگاه ما

این شركت با سرلوحه قراردادن كیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان كوشیده است همواره در ارائه خدمات نوین پیشتاز باشد. در همین راستا یکی اهداف كارگزاری بانك سامان “ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس از طریق آموزش و برگزاری سمینارهای عمومی و تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات در راستای تامین رضایت مشتریان” می‌باشد؛ بخش آموزش كارگزاری بانك سامان تحت عنوان کالج سامان، جهت دستیابی به این اهداف، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع می‌نماید.

خبرنامه سایت
ویکتور هوگو ::: هر کس درب مدرسه ای را باز کند، درب زندانی را بسته است :::

بخش ریسپانسیو سایت

                    نئوبروکرسامان 

سفارشات

در سامانه‌ معاملاتی اسکای تریدر، صفحه سفارشات شامل مجموعه ای از درخواست‌ها است که توسط معامله‌گران برای خرید یا فروش ثبت می‌شود. این صفحه در برگیرنده ی  جزئیات تمامی سفارش هایی است که معامله‌گران وارد سامانه ی آنلاین میکنند . در زیر به بررسی این ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم:

 1. تاریخ: تاریخ ثبت سفارش یا انجام معامله را نشان می‌دهد. این ویژگی به معامله‌گر کمک می‌کند تا تاریخ دقیق ثبت سفارشات خود را پیگیری کند.

 2. ساعت: ساعت دقیق ثبت سفارش یا انجام معامله را نشان می‌دهد. مانند ویژگی تاریخ، این مورد نیز برای پیگیری دقیق زمان معاملات استفاده می‌شود.

 3. نماد: نشان‌دهنده نام سهام یا اوراق بهاداری است که سفارش برای آن ثبت شده است. نماد هر شرکت در بورس منحصر به فرد است و به تشخیص سریع و دقیق اوراق بهادار کمک می‌کند.

 4. تعداد: تعداد سهم که در سفارش مشخص شده‌اند. این ویژگی میزان دقیق خرید یا فروش مورد نظر را تعیین می‌کند.

 5. قیمت: قیمتی که در سفارش برای خرید یا فروش تعیین شده است.

 6. سمت: نشان‌دهنده نوع سفارش است که می‌تواند خرید (Buy) یا فروش (Sell) باشد. این ویژگی مشخص می‌کند که سفارش مربوط به خرید یا فروش است.

 7. اعتبار: نشان می‌دهد که سفارش تا چه زمانی معتبر است. این ویژگی می‌تواند به صورت سفارش روز، سفارش معتبر تا لغو ، یا سایر انواع مدت‌دار باشد.

 8. انجام شده: تعداد واحدهایی از سفارش که تا کنون اجرا شده‌اند. این ویژگی به معامله‌گر نشان می‌دهد که چه مقدار از سفارش او تکمیل شده است.

 9. باقیمانده: تعداد واحدهایی از سفارش که هنوز اجرا نشده‌اند. این مورد نشان‌دهنده بخش باقی‌مانده از سفارش است که هنوز در صف اجرا قرار دارد.

 10. آخرین وضعیت: وضعیت کنونی سفارش را نشان می‌دهد، مانند “در صف انتظار”، “اجرا شده”، “لغو شده”، و غیره. این ویژگی وضعیت جاری سفارش را به معامله‌گر اطلاع می‌دهد.

 11. خطا: هر گونه خطا یا مشکلی که در فرآیند ثبت یا اجرای سفارش رخ داده باشد را نشان می‌دهد. این ویژگی می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا مشکلات را شناسایی و رفع کند.