پنج عامل مهم در ترازنامه شرکت ها

سرمایه گذاران بورس باید دانش اولیه به منظور مطالعه صورت های مالی شرکت ها را داشته باشند.

تا بدین وسیله مطمئن شوند که سرمایه خود را در یک سهام ارزشمند سرمایه گذاری کرده اند.

حتی داشتن دانش حسابداری به ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام کمک شایان توجهی می نماید.

حسابداری زیان تجربه است.

بدون دانستن اصول حسابداری به سختی می توان به موفقیت چشمگیری در سرمایه گذاری به سبک بنیادی دست یافت.

می توان گفت که سرمایه گذاری بدون دانش حسابداری مانند سفر به یک منطقه ناشناخته بدون نقشه یا راهنما می باشد.

با نگاهی به ترازنامه می توان به این مهم توجه کرد که برای روشن تر شدن وضعیت شرکت باید آن را به اجزای کوچکتر تقسیم بندی نمود.

برای این کار از فرمول زیر کمک بگیرید:

ثروت خالص ( حقوق صاحبان سهام)= دارایی ها – بدهی ها

آموزش عمومی بورس
ترازنامه شرکت ها

نکات مهم در تجزیه و تحلیل صورت های مالی:

1- مجموع دارایی ها

توجه کنید که آیا دارایی های امسال نسبت به سال قبل بیشتر شده است؟

اگر دارایی های شرکت بیشتر نشده به دنبال دلیل آن باشید.

آیا شرکت دست به فروش بخشی از دارایی هایش زده؟

آیا به دلیل اینکه توان وصول کردن حساب های دریافتنی را نداشته آنها را در دسته مطالبات سوخت شده قرار داده و از ترازنامه حذف کرده است؟

اینها سوالاتی هستند که باید پاسخشان را بیابید.

2- دارایی های مالی

بعضی از شرکت ها در دارایی هایی مانند سهام و اوراق مشارکت سرمایه گذاری می نمایند.

با بررسی این دارایی ها، ببینید تصمیمشان تا چه حد درست بوده و ریسک و بازده این دارایی ها چقدر می باشد.

آموزش رایگان بورس
تجزیه و تحلیل ترازنامه شرکت

3- موجودی کالا

آیا انبار شرکت از موجودی کالا انباشته شده و نسبت به سال قبل افزایش داشته است؟

اگر میزان فروش نسبت به سال قبل رشد یا افت نداشته است.

اما موجودی کالای در انبارها افزایش یافته، شاید این نشانه خوبی نباشد و مشکلی در پیدا کردن بازار به منظور فروش وجود دارد.

4- بدهی های شرکت

بدهی شرکت ها یکی از بزرگترین نقاط ضعف آنهاست.

که در ترازنامه به خوبی قابل مشاهده می باشد.

بررسی کنید که بدهی شرکت نسبت به دوره های مالی قبلی افزایش یا کاهش یافته است.

5- حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام، ثروت خالص است.

که پس از پرداخت بدهی ها برای سهامداران شرکت باقی می ماند.

ارزش سهام باید هر سال نسبت به سال قبل رشد کند.

اگر اینطور نیست باید به دنبال دلیل آن باشید.

https://bit.ly/3stq8qM