دوره‌های آموزشی پرسنلی سامان

سامان ما | با همیم

دوره‌های آموزشی

ردیفعنوان دورهزمان برگزاریحضوری / مجازیساعت برگزاری
1قوانین چکدوشنبه 25 و چهارشنبه 27 بهمن ماههمزمان14 الی 16:30
2قوانین و مقررات معاملات اوراق بهاداردوشنبه 2 و چهارشنبه 4 بهمن ماههمزمان14 الی 16:30

موارد زیر را تکمیل کنید