دوره‌های آموزشی پرسنلی سامان

با همیم | سامان ما

دوره‌های آموزشی

ردیفعنوان دورهزمان برگزاریساعت برگزاری
1آموزش مقدماتی مفاهیم صورت‌های مالیسه شنبه 23 آبان16 الی 17
1تابلوخوانی در بورسدو شنبه 15 آبان 15 الی 18