دوره‌های آموزشی پرسنلی سامان

سامان ما | با همیم

دوره‌های آموزشی

ردیفعنوان دورهزمان برگزاریحضوری / مجازیساعت برگزاری
1اکسل مقدماتییکشنبه و سه شنبه از تاریخ 5 آذر الی 21 آذرحضوری18
2آیین نگارش و مکاتبات اداریچهارشنبه 1 آذرماهمجازی6
3رفتار سازمانییکشنبه و سه شنبه از تاریخ 3 دی الی 10 دیحضوری12
4اکسل پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از تاریخ 17 دی تا 17 بهمنحضوری30
5قوانین چکهفته آخر آذرماهحضوری / مجازی5
6معاملات اوراقهفته اول دی‌ماهحضوری / مجازی5
7پذیرشهفته دوم دی ماهحضوری / مجازی5
8آشنایی با امنیت اطلاعاتهفته آخر دی ماهحضوری / مجازی5

موارد زیر را تکمیل کنید