کارگزاری بانک سامان به مشتریان خود تا سقف 2 میلیارد ریال بسته های اعتباری معاملاتی بدون نیاز به درخواست تخصیص می‌دهد. مشتریانی که درخواست بیش از مبلغ 2 میلیارد ریال را دارند باید در فرم زیر اطلاعات کاربری خود را وارد کرده سپس بعد از تایید از سوی کارگزاری بانک سامان مبلغ بسته اعتباری به صورت آنی به مشتری اعطا می‌شود. به محض خرید بسته اعتباری، تمامی نمادهای پورتفو مشتری از هم اکنون تا زمان انقضای بسته اعتباری و تسویه بدهی مشتری، نزد کارگزاری فریز خواهد شد و مشتری اجازه تغییر کارگزاری ناظر را در این مدت نخواهد داشت.بر اساس میانگین مصرف اعتبار شما، هزینه مالی اعتبار مصرفی مطابق نرخ بهره بانکی محاسبه و در گردش حساب شما منظور خواهد شد.

 

بله، هر مشتری با توجه به شرایط بسته های اعتباری، به راحتی می‌تواند بسته دلخواه خود را خرید کند.

  • بله، در صورتیکه حائز شرایط بودن هر کدام از بسته های اعتباری به محض فشردن دکمه خرید بسته، اعتبار به صورت آنی به شما اعطا می‌شود.
  • حداکثر پنجاه درصد از ارزش حساب تضمین می‌تواند بسته اعتباری دریافت کند.

مشتریان کارگزاری بانک سامان در صورت داشتن شرایط ذکر شده در هر بسته اعتباری، می‌توانند تا سقف 2 میلیارد ریال بسته اعتباری خود را فعال کنند.در صورتیکه مشتری نیازمند درخواست بسته اعتباری بیشتر از مبلغ عنوان شده را داشته باشد؛ باید در خواست خود را از طریق فرم "درخواست افزایش سقف اعتبار" برای کارگزاری بانک سامان ارسال کند. پس از تایید از سوی کارگزاری مبلغ درخواستی به حساب فرد اعطا می‌شود.

  • پورتفو مشتری شامل بیش از دو سهم باشد و متناسب با اعتبار درخواستی، تک سهم نباشد.
  • بر اساس میانگین مصرف اعتبار شما، هزینه مالی اعتبار مصرفی مطابق نرخ بهره بانکی محاسبه و در گردش حساب شما منظور خواهد شد.

 تمام بسته های اعتباری یک ماه است.

در صورتیکه پس از انقضای بسته اعتباری یا صفر شدن اعتبار، مشتری ظرف یک روز کاری اقدام به تسویه بدهی ننماید، کارگزاری می‌تواند مطابق مقررات نسبت به فروش پورتفو مشتری اقدام نماید و در این شرایط، نرخ بهره اعتبار مصرفی از ابتدا تا زمان تسویه مشتری، مشمول جریمه وجه التزام شش درصدی مازاد می‌شود. همچنین، اعتبارسنجی مشتری نزد کارگزار مشمول امتیاز منفی می‌گردد و خدمات نئوبرکر سامان، باشگاه مشتریان، مارکترزکلاب و خرید بسته های اعتباری جدید برای وی مسدود می‌شود.

پس از فعالسازی هر بسته امکان لغو آن وجود ندارد.